Bestuur


Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen.


Voorzitter:                  Jan Jelmer Meijer                               voorzitter@dacapo-leeuwarden.nl

Secretaris:                 Mylène Hofman                                   info@dacapo-leeuwarden.nl

Penningmeester:       Doetie Meijer                                      penningmeester@dacapo-leeuwarden.nl

Com. Alg. zaken:       Coba Berendsen                                algemenezaken@dacapo-leeuwarden.nl

PR Commissie:          Vacature                                              prcommissie@dacapo-leeuwarden.nl

Com. Bezittingen:      Vacature                                              info@dacapo-leeuwarden.nl

Concertcommissie:   Sjoukje Rondaan en Nynke Suwijn    concertcommissie@dacapo-leeuwarden.nl