Dirigent en repetities


Dirigent

Dirigent van zowel de harmonie als het opleidingsorkest is Jan Hibma

Jan Hibma

Jan Hibma werd in 1967 geboren in Heerhugowaard en groeide op in IJlst. 

Omdat muziek een belangrijke rol speelde in het gezin Hibma was het dus niet verwonderlijk dat Jan al op jeugdige leeftijd meespeelde op trompet in het fanfare orkest in IJlst en later ook in het Frysk fanfare orkest en brassband Emmeloord. Na de middelbare school ontwikkelde hij zijn muzikale talenten aan de conservatoria in Leeuwarden en Hilversum. Hier behaalde hij het praktijkdiploma HAFABRA bij docenten Jan de Haan en Dirk Annema en wist hij zich de bevoegdheden te verwerven voor Docerend en Uitvoerend musicus trompet bij docenten Jan Holtrop en Dick Teunissen. Ook het Groot Diploma Direktie werd in Hilversum behaald bij docent Gerrit Fokkema.

Al op 14 jarige leeftijd begon hij met dirigeren en dat mag uitzonderlijk jong genoemd worden. In 2011 is Jan onderscheiden voor zijn 30 jarig dirigentschap. Gedurende deze tijd heeft Jan ervaring opgedaan met fanfare, brassband en harmonie orkesten in alle afdelingen. Ook op koor gebied heeft hij zijn sporen verdiend.

Jan Hibma is momenteel als docent klein en groot koper verbonden aan het Kunstencentrum Atrium en Ritmyk te Sneek. Verder is hij als dirigent verbonden aan fanfare Kunst en Genoegen te Dronrijp, CMV Bergklanken in Ruinerwold en Mannenkoren Edoza te Sneek en Westerlauwers te Buitenpost. Met verschillende orkesten wist Jan veel goede resultaten te boeken op concoursen. Vele eerste prijzen werden behaald . Als hoogtepunt mogen worden genoemd een 4 tal landskampioenschappen.

Naast vele TV en radio opnames onder meer voor het programma Nederland Zingt heeft Jan medewerking verleend aan 10 tallen CD opnames zowel als trompettist als dirigent. 

De repetities

Zowel de harmonie als het opleidingsorkest repeteren op woensdagavond in de Kurioskerk, Julianalaan 38 in Leeuwarden. 

Opleidingsorkest: 19.00 tot 19.45 uur

Harmonie: 20.00 tot 22.00 uur